Digitalisering en recht


Een bundeling van zeven artikelen over een zeer actueel onderwerp: digitalisering en recht. Zowel tijdens de opleiding als in de rechtspraktijk komen juristen onvermijdelijk met dit thema in aanraking. Veertien rechtenstudenten doen verslag van hun onderzoek naar aspecten van digitalisering op het gebied van het bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht en ondernemingsrecht.

Bekijk inhoudsopgave


 29,50