Klassiekers onder de loep (Digitaal boek)

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten


Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit.

Zeventien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van hun onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen kijken zij naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst. Niet voor niets staat Law Extra in het teken van verder denken dan het positieve recht. Zo bekijken ze moderne technologie door de bril van de arresten Quint/Te Poel en Kelderluik, gaan ze na of de positieve verplichtingen uit het Marckx-arrest nog voortleven in het meerouderschap en onderzoeken ze of het onderscheid tussen het goederen- en verbintenissenrecht uit Blaauboer/Berlips nog bestaat. Aan de hand van deze en andere bijdragen schetsten zij in deze bundel een rechtsgebiedoverstijgend overzicht van klassieke arresten.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.