‘Overlegorgaan nationaal park De Biesbosch’ een belanghebbend bestuursorgaan?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 20 maart 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE0407, nr. 20000569/1, AB 2003, 8 m.nt. Van Ballegooij, JB 2002, 122 m.nt. Peeters, JM 2002, 57 m.nt. De Graaf, NJB 2002, p. 761

In deze annotatie en het daarbij behorende arrest wordt ingegaan op tijdstip waarop je bezwaar moet maken, het belanghebbende begrip en de definitie van bestuursorgaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 2003

Archiefcode: AA20030314

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20-03-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AE0407) zaaknummer: 20000569/1

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie