‘Vernieuwing in het staatsrecht’, een Haagse klucht


In dit redactionele artikel gaat een redacteur in op de verschillende staatscommissies die zijn ingesteld om een herziening van de Grondwet te onderzoeken en in te gaan op meer betrokkenheid van de burgers bij de politiek. De redacteur constateert dat dit alles zonder veel resultaat is geweest en denkt dat dit in de toekomst ook zal zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Giesen

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930229

betrokken burgers grondwetsherziening onderzoek politiek staatscommissies

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel