‘Een bewindsman moet de Tweede Kamer geen sprookjes vertellen’


Hoge Raad 25 september 2009, nr. 07/13362, ECLI:NL:HR:2009:BJ8524, LJN: BJ8524, NJB 2009, p. 2370, nr. 1812

Geen heffingsrente bij te late vaststelling van een belastingaanslag? Zorgvuldigheidsbeginsel doorbreekt ‘lex dura, sed tamen lex’. Legaliteitsbeginsel. Artikel 30f Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR); artikel 7:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 81, 82, 104 Grondwet; artikel 81 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: januari 2010

Archiefcode: AA20100032

,
Hoge Raad 25-09-2009 (ECLI:NL:HR:2009:BJ8524) zaaknummer: 07/13362

heffingsrente legaliteitsbeginsel zorgvuldigheidsbeginsel

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie