‘Niets is zeker, en zelfs dat niet’


In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de veranderlijkheid van het vreemdelingenrecht bekeken vanuit de Vreemdelingencirculaire. De constante verandering van het vreemdelingenrecht heeft te maken met de steeds veranderende doelstellingen die vaak politiek geladen zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Woltjer

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080030

beleidswijziging politiek vreemdelingencirculaire

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Opinie Opiniërend artikel