‘O Sint Servatius, beschermer van Maastricht, bewaar in dit gewest het heil door u gesticht…’


Rechtbank Maastricht 19 mei 2006, nr. WB 03 / 451 BESLU, ECLI:NL:RBMAA:2006:AX, LJN: AX3105 (Woningstichting Sint Servatius/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

In deze noot wordt helder besproken welke stappen een nationale rechter moet nemen om te beoordelen of een ministeriële beschikking al dan niet in strijd is met EG-recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. van Harten, J.H. Jans

Verschijning: september 2006

Archiefcode: AA20060655

Rechtbank Maastricht 19-05-2006 (ECLI:NL:RBMAA:2006:AX3105) zaaknummer: AWB 03 / 451 BESLU

ministeriële beschikking toepasselijkheid vrij verkeer van kapitaal

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie