20 jaar Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht

Jurisprudentie Levensmiddelenrecht. 20 jaar ontwikkeling van het levensmiddelenrecht in de geschilbeslechting door de ogen van leden van de NVLR


Deze bundel biedt 60 annotaties bij richtinggevende arresten, uitspraken, vonnissen en oordelen van Europese rechters, Nederlandse rechters en de Reclame Code Commissie.
Levensmiddelenrecht is een functioneel rechtsgebied waarin elementen bij elkaar komen van onder meer Europees recht, strafrecht, bestuursrechtelijke handhaving, civiel aansprakelijkheidsrecht, auteursrecht, zelfregulering en een beetje WTO-recht.

Rechtspraak vormt uiteraard een belangrijke bron van het levensmiddelenrecht. In de rijk geschakeerde casuïstiek in deze bundel, komen kernthema’s aan de orde zoals de afgrenzing van het begrip ‘levensmiddel’ van andere gereguleerde stoffen zoals geneesmiddelen en medische hulpmiddelen; de beginselen van levensmiddelenrecht zoals het voorzorgsbeginsel; voedselzekerheid; voedselveiligheid; nieuwe levensmiddelen; genetische modificatie; biologisch voedsel; botanicals; additieven en voedingssupplementen; handhaving en rechtsbescherming; aansprakelijkheid en recalls; beschermde aanduidingen; gezondheidsclaims; en het verbod consumenten te misleiden.

Het moderne levensmiddelenrecht heeft voor een belangrijk deel haar vorm en inhoud gekregen in reactie op grote voedselveiligheidscrises. In deze bundel komen onder meer de MPA-crisis, de fipronil-affaire en het paardenvleesschandaal aan de orde.

De annotaties verbinden toegankelijkheid, ook voor niet-juristen, aan diepgang. Zij leggen verbindingen, diepen uit en leveren soms kritiek.

Redactie: mr. V.R.C. van Ahee, prof.dr. B.M.J. van der Meulen, mr. M. Bijlsma, mr. E.H. Hoogenraad, mr. I.E.M. Verheijen, mr.dr. O.J.D.M.L. Jansen en Ing. J. Hendrickx

 

Voor een systematische bespreking van het levensmiddelenrecht, zie het Ars Aequi cahier Levensmiddelenrecht.

Bekijk inhoudsopgave


 69,50