Resultaat 109–120 van de 135 resultaten wordt getoond

Rechtsvorming in vergelijkend perspectief: de Engelse Human Rights Act 1998

L.F.M. Verheij

In dit artikel wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de Engelse rechter sinds de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998 wetten toetst aan het EVRM. De gewijzigde constitutionele verhouding tussen rechter en wetgever staat daarbij centraal. Na de inleiding wordt de rechterlijke toetsing beschreven zoals deze bestond vr de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998. Vervolgens wordt kort ingegaan op de inhoud van de Human Rights Act 1998 waarmee het EVRM in de Engelse rechtsorde is gencorporeerd. Daaropvolgend wordt de belangrijkste rechtspraak op grond van artikel 3 en 4 van de genoemde wet besproken, waarna wordt afgesloten met een korte rechtsvergelijkende beschouwing. Daarin wordt de rechterlijke toetsing van wetgeving aan het EVRM in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk met elkaar vergeleken.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2007
AA20070028

Rechtsvorming: een blik over de grenzen

E.H. Hondius

In dit artikel wordt de rechtsvorming in landen met een civil law-systeem vergeleken met landen met een common law-systeem. Daarbij wordt ingegaan op de plaats en wijze van rechtsvorming door het hoogste rechtsprekende orgaan. Ook wordt de betekenis in de onderscheiden rechtsstelsels van precedenten behandeld.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2006
AA20060327

Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960467

Rechtsvraag (269)

vergelijkend staatsrecht

P.J. Boon

In deze rechtsvraag komt het uitschrijven van eerdere verkiezingen aan de orde aan de hand van rechtsvergelijking tussen Nederland, Dutisland en Frankrijk,

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1998
AA19980126

Rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding

, A.M.P. Gaakeer

Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij aan de hand van een historische casus waarbij vragen over interpretatiemethoden en rechtstheoretische positie een plaats innemen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1998
AA19980997

Redelijkheid & billijkheid met de Franse slag

Relaties tussen Turks en Zwitsers recht: ervaringen met de toepassing van geadopteerd recht in een andere rechtscultuur

E. Özsunay

De ontstaansgeschiedenis van het Turkse recht kent een lange weg, was men eerst van plan een geheel eigen rechtstelsel op te zetten, toen dit niet lukte heeft men besloten buitenlandse codificaties over te nemen.

Overig | Rode draad | Over de grens
mei 2007
AA20070430

Specific performance or the remedy of damages?

P.M. Furmston

Comparative law tells us that, in civil law systems, specific performance is regarded as the basic remedy for breach of contract whereas, in common law systems, specific performance is an exceptional remedy and damages are the basic remedy. Comparative law also tells us that this gap is not in practice as stark as it appears in theory since the exceptions on both sides mean that the gap is much less broad in practice. This article considers a particular situation where the English courts appear to review the damages of the appropriate remedy and asks whether civil law systems should give the same or a different answer.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980403

Straf(proces)recht de toegevoegde waarde van de spiegel!

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Internationale straf(proces)rechtelijke rechtsvergelijking wordt vrij algemeen erkend als een belangrijke tak van de strafrechtswetenschappen. Er bestaan specialisten en er is ook een grote groep wetenschappers en practici die zich om uiteenlopende redenen met de vergelijking bezig houden. Net als is het privaatrecht is het mogelijk om rechtsfamilies te onderscheiden. Naar het oordeel van de auteur is het nut van zo'n onderscheiding afhankelijk van het motief of doel van de rechtsvergelijkende exercitie. Voor een grondig inzicht in stelsels en families is het wezenlijk het recht niet te technisch op te vatten, maar oog te hebben voor de (historische) ontwikkeling en de maatschappelijke (economische, sociale, politieke, levensbeschouwelijke) context: recht als integrerend onderdeel van de cultuur. In dit opstel worden uiteenlopende aspecten van de internationale vergelijking van straf- en strafprocesrecht belicht, met gebruikmaking van praktijkvoorbeelden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940381

The duty of disclosure of information in England and France

J. den Boer, M.C. van Drempt, J. Lecoindre

Het tweede artikel behorend bij de reeks European Contract Law gaat over de informatieplicht bij de totstandkoming van contracten in Engeland en Frankrijk. Eerst wordt het Engelse recht besproken en vervolgens het Franse recht. De conclusie is dat er een grote verschil bestaat in de disclosure-verplichtingen. In Engeland bestaat er nauwelijks een informatieplicht waar een schending van een dergelijke plicht al vrij snel tot aansprakelijkheid leidt.

Verdieping | Studentartikel
juni 1994
AA19940407

The Legal Effect of Superventing Events

Article 2.117 EP - A European Principle compared with German, English and French Law

M. Sichert

In deze derde bijdrage bij de reeks over European Contract Law wordt het Duitse, Engelse en Franse recht inzake onvoorziene omstandigheden vergeleken met art. 2.117 van de Principles of European Contract Law (EP).

Verdieping | Studentartikel
juni 1994
AA19940413

Theory of public conmparative law: the structural-empirical method

A.K. Koekkoek, P.J. van Niekerk

Von der Erkenntnissen, die die Rechtsvergleichung liefert, Gebrauch zu machen, ist für die Rechtphilofophie (...) ein dringende Notwendigkeit. Trotzdem lässt dem gegenwärtigen Zeitpunkt nur feststellen, dass Zusammenarbeit zwischen Rechtphilosophie und Rechtsvergleichung noch eine Zukunfstidee ist. (Constantinesco 1972: 340-341)

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940349

Resultaat 109–120 van de 135 resultaten wordt getoond