Rechtsvraag (275) voor eerstejaars

Rechtsvinding


Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij aan de hand van een historische casus waarbij vragen over interpretatiemethoden en rechtstheoretische positie een plaats innemen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): , A.M.P. Gaakeer

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980997

interpretatie methoden moraal rechtstheorie rechtsvinding

Metajuridica RechtsgeschiedenisRechtsvergelijking

Perspectief Rechtsvraag