Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht


In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F. Schoordijk

Verschijning: juni 1996

Archiefcode: AA19960467

aansprakelijkheid borgtocht schuld zekerheid

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Rechtsvergelijking

Perspectief Rechtsvraag