Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond

De wetgevingsjurist: croupier of poortwachter?

R.A.J. van Gestel

Post thumbnail Wetgevingsjuristen worden momenteel meer gedrukt in de rol van coproducenten van beleid dan in die van poortwachters die onrechtmatige wetgeving helpen tegenhouden. Wanneer we vinden dat wetgevingsjuristen een belangrijke rol hebben bij het bewaken van de effectiviteit en rechtsstatelijkheid van wetgeving verdient hun vermogen tot het bieden van tegenspraak versterking.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
april 2020
AA20200316

Deskundigenadvies in het wetgevingsproces: betere wetgeving of uitholling van de democratie?

E.B. Beenakker

Post thumbnail In het wetgevingsproces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deskundigen. Waarom eigenlijk? En leidt een groeiende rol van deskundigen niet tot een uitholling van de democratische controle op het wetgevingsproces? Het deskundigenadvies is een verrijking van democratische besluitvorming, maar alleen als we het niet te belangrijk maken.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2019
AA20190972

Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar wie begrijpt er iets van?

R.A.J. van Gestel

In dit beschouwende artikel wordt ingegaan op de functie van wetgeving en welke uitwerking dit heeft op het gebruik van taal in de wet. De taal van de wet blijkt in veel gevallen toch nog erg ingewikkeld. De schrijver geeft hier meerdere verklaringen voor.

Verdieping | Studentartikel
januari 2008
AA20080078

Gouden tijden voor het volkenrecht

N.J. Schrijver

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal.In dit artikel staat de ontwikkeling in het volkenrecht centraal.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010780

Het Haags Adoptieverdrag van 1993

D. van Iterson

Auteur bespreekt de achtergrond, totstandkoming en de belangrijkste elementen van het nieuwe Haags adoptieverdrag.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1999
AA19990108

Het House of Lords ‘torture’ arrest en de gevolgen voor counter-terrorism door overheden: van ‘geheime vluchten’, CIA tot Guantanamo Bay

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: waarom VRK goed is en IVRK (eigenlijk) fout

J. Willems

De fout die veel in Nederland wordt gemaakt door het Verdrag inzake Rechten van het Kind, het Internationale Verdrag inzake Rechten van het Kind kan tot grote verwarring leiden, doordat wanneer men het afkort en weer naar het Engels vertaalt dit leidt tot een verwijzing naar een heel ander verdrag.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 2007
AA20070513

Inleiding (Bijzonder nummer 1996: Rechtsharmonie – wetsharmonie)

M.F.J. Haak, P. Kreijger, F.G.H. Kristen, A. van Vught

Inleiding bij het bijzonder nummer dat in het teken staat van het wettenrecht. In deze korte inleiding worden enige historische kanttekeningen gezet bij recht dat neergelegd is in codificaties en dat waar wetgeving voorheen nationaal van aard is daar door verdragen en supranationaal recht ook invloeden van buiten de landsgrenzen zijn.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960291

Macht en willekeur, of hoe het Europees Hof voor de Rechten van de Mens negen eisen voor kwalitatief goede wetgeving neerlegde

B. van der Sloot

Post thumbnail

Niet alleen het handelen van de uitvoerende macht en de consequenties daarvan voor de rechten van burgers, maar ook wetgeving als zodanig kan een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens opleveren. Wetten moeten zo zijn opgesteld dat ze de kans op machtsmisbruik minimaliseren en burgers in staat stellen redelijkerwijs in te schatten hoe de uitvoerende macht zijn bevoegdheden wel of niet zal inzetten, dixit het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2021
AA20210337

Nieuwe ‘Orde in de regelgeving’

J.Th.J. van den Berg

Post thumbnail Tegenover een parlement dat gebrekkige aandacht toont voor de constitutionaliteit van de wetgeving, staat een rechterlijke macht die zich lang niet altijd meer door de wet alleen laat leiden. Vooral in de politiek is de irritatie over het handelen van de rechter toegenomen, waarop rechters opmerkelijk defensief reageren. Tijd om te waken voor overdrijving, maar ook voor nieuwe concentratie op waarde en inhoud van de wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2020
AA20200864

Oorlog en Recht: een onverenigbare combinatie?

N. de Boer, J. Giltaij

In deze redactionele inleiding bij het bijzonder nummer 'Oorlog en recht' wordt ingegaan op de verschillende bijdragen die in dit nummer naar voren komen.

Bijzonder nummer | Oorlog & recht | Opinie | Redactioneel
juli 2009
AA20090435

Openbaarheid en toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken. Van oude principes die niet voorbijgaan

L. van Lent

Post thumbnail

Zou de wetgever moeten bepalen dat alle rechterlijke uitspraken op internet worden gepubliceerd? In dit artikel wordt deze vraag in het licht geplaatst van de doelen van het openbaarheidsbeginsel. Dit gedachtegoed levert sterkere argumenten daarvoor op dan een beroep op ‘hedendaagse opvattingen’: het uitgangspunt van het openbaarheidsbeginsel is immers wantrouwen jegens de rechterlijke macht. 
 

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 2018
AA20180418

Resultaat 13–24 van de 34 resultaten wordt getoond