Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar wie begrijpt er iets van?


In dit beschouwende artikel wordt ingegaan op de functie van wetgeving en welke uitwerking dit heeft op het gebruik van taal in de wet. De taal van de wet blijkt in veel gevallen toch nog erg ingewikkeld. De schrijver geeft hier meerdere verklaringen voor.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A.J. van Gestel

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080078

afdwingbaarheid bekendheid handhaafbaarheid rechtsgevolgen rechtszekerheid taal toetsingsverbod wetten

Overige Rechtsbronnen

Verdieping Studentartikel