Openbaarheid en toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken. Van oude principes die niet voorbijgaan


Zou de wetgever moeten bepalen dat alle rechterlijke uitspraken op internet worden gepubliceerd? In dit artikel wordt deze vraag in het licht geplaatst van de doelen van het openbaarheidsbeginsel. Dit gedachtegoed levert sterkere argumenten daarvoor op dan een beroep op ‘hedendaagse opvattingen’: het uitgangspunt van het openbaarheidsbeginsel is immers wantrouwen jegens de rechterlijke macht. 
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. van Lent

Verschijning: mei 2018

Archiefcode: AA20180418

Algemeen juridisch Overige Rechtsbronnen

Perspectief Perspectiefartikel