Inleiding (Bijzonder nummer 1996: Rechtsharmonie – wetsharmonie)


Inleiding bij het bijzonder nummer dat in het teken staat van het wettenrecht. In deze korte inleiding worden enige historische kanttekeningen gezet bij recht dat neergelegd is in codificaties en dat waar wetgeving voorheen nationaal van aard is daar door verdragen en supranationaal recht ook invloeden van buiten de landsgrenzen zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.F.J. Haak, P. Kreijger, F.G.H. Kristen, A. van Vught

Verschijning: mei 1996

Archiefcode: AA19960291

Overige Rechtsbronnen

Bijzonder nummer Rechtsharmonie - Wetsharmonie