Deskundigenadvies in het wetgevingsproces: betere wetgeving of uitholling van de democratie?


In het wetgevingsproces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deskundigen. Waarom eigenlijk? En leidt een groeiende rol van deskundigen niet tot een uitholling van de democratische controle op het wetgevingsproces? Het deskundigenadvies is een verrijking van democratische besluitvorming, maar alleen als we het niet te belangrijk maken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.B. Beenakker

Verschijning: december 2019

Archiefcode: AA20190972

democratie deskundigenadvies wetgevingsproces

Overige RechtsbronnenStaats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel