Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: waarom VRK goed is en IVRK (eigenlijk) fout


De fout die veel in Nederland wordt gemaakt door het Verdrag inzake Rechten van het Kind, het Internationale Verdrag inzake Rechten van het Kind kan tot grote verwarring leiden, doordat wanneer men het afkort en weer naar het Engels vertaalt dit leidt tot een verwijzing naar een heel ander verdrag.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Willems

Verschijning: Juni 2007

Archiefcode: AA20070513

Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Internationaal Europees en buitenlands recht Overige Rechtsbronnen

Opinie Opiniërend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen