Gezondheidsrecht

Resultaat 217–223 van de 223 resultaten wordt getoond

Voorkomen is beter dan genezen, ook tijdens de zwangerschap

A.C. Hendriks

Post thumbnail Over de afbreking van een zwangerschap zijn de meningen op z’n zachtst gezegd verdeeld. In Nederland heeft de zwangere vrouw tot het moment dat de foetus zelfstandig levensvatbaar is – rond de 24-wekengrens – een vrijwel absoluut zelfbeschikkingsrecht. Daarna wordt meer waarde gehecht aan de belangen van de foetus. Naarmate deze zich verder ontwikkelt komt hem meer rechtsbescherming toe. Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere staat echter op gespannen voet met de belangen van het ongeboren kind voordat het levensvatbaar is, indien het wordt blootgesteld aan ernstige gevaren voor zijn ontwikkeling en gezondheid omdat de moeder tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld stug blijft doorroken. Er moeten mogelijkheden komen om toekomstige kinderen in urgente gevallen te beschermen tegen deze ‘prenatale kindermishandeling’, aldus prof. Hendriks.

Opinie | Amuse
mei 2010
AA20100304

Voorwoord Bijzonder Nummer Gezondheidsrecht

J.J. Wolfhagen

Voorwoord van het bijzonder nummer 2011: 'Gezondheidsrecht'.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110498

Wat is de norm in het medisch aansprakelijkheidsrecht?

T. Hartlief

Ton Hartlief gaat in deze bijdrage in op de verhouding tussen het algemene verbintenissenrecht en het meer specifieke gezondheidsrecht.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110504

Wet op orgaandonatie

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op de Wet op orgaandonatie. Er wordt ingegaan op de werkingsfeer van de wet, het ter beschikking stellen van organen tijdens het leven en na overlijden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1996
AA19960625

Wet Ziekenhuisvoorzieningen artikel 18

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 31 mei 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1115, nr. G06.88.0570.248.89, AB, nr. 481 met nt. PJS. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot is de financiering van bijzondere middelen in de gezondheidszorg en de planning die daarmee samenhangt. Deze ingewikkelde problematiek wordt in de noot enigszins toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910155

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

A. Snijder-Lobik, C. Tiel

Redactioneel artikel waarin ingegaan wordt op de misstanden in de gezondheidszorg, met name waar het de verhouding tussen het recht op zorg, zoals neergelegd in de AWBZ, en de financiering of capaciteit ervan betreft.

Opinie | Redactioneel
mei 1990
AA19900266

Zwijgcontracten in de zorg

J. Legemaate

Post thumbnail

Recent is gebleken dat in de zorgsector aan patiënten soms vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waarin de patiënt verklaart te zwijgen over ernstige incidenten en geen tuchtklacht te zullen indienen. Door dergelijke contracten kunnen zowel de individuele rechtspositie van de patiënt als het algemene belang van de kwaliteit van zorg worden ondermijnd. Aan te bevelen is dat binnen de zorgsector overeen wordt gekomen dergelijke contracten niet meer te gebruiken.

Opinie | Amuse
oktober 2016
AA20160702

Resultaat 217–223 van de 223 resultaten wordt getoond