Zwijgcontracten in de zorg


Recent is gebleken dat in de zorgsector aan patiënten soms vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waarin de patiënt verklaart te zwijgen over ernstige incidenten en geen tuchtklacht te zullen indienen. Door dergelijke contracten kunnen zowel de individuele rechtspositie van de patiënt als het algemene belang van de kwaliteit van zorg worden ondermijnd. Aan te bevelen is dat binnen de zorgsector overeen wordt gekomen dergelijke contracten niet meer te gebruiken.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Legemaate

Verschijning: oktober 2016

Archiefcode: AA20160702

Burgerlijk recht GezondheidsrechtStrafrecht en criminologie Tuchtrecht

Opinie Amuse