Wet Ziekenhuisvoorzieningen artikel 18


Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 31 mei 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1115, nr. G06.88.0570.248.89, AB, nr. 481 met nt. PJS.

In deze uitspraak en de daarbij behorende noot is de financiering van bijzondere middelen in de gezondheidszorg en de planning die daarmee samenhangt. Deze ingewikkelde problematiek wordt in de noot enigszins toegelicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.W.C. Akkermans

Verschijning: februari 1991

Archiefcode: AA19910155

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State 31-05-1990 (ECLI:NL:RVS:1990:AN1115) zaaknummer: G06.88.0570.248.89

aanvraag gezondheidszorg planning spreiding vergunning

Burgerlijk recht GezondheidsrechtStaats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie