Zorgplichten en zorgethiek


Zorgplichten zijn een bekend verschijnsel in het recht. De Hoge Raad gebruikt de term regelmatig, de wetgever vraagt zich af of er niet vaker met zorgplichten gewerkt moet worden, en in de literatuur wordt er veelvuldig over gesproken. Toch is er nauwelijks aandacht voor de vraag wat een zorgplicht eigenlijk is. Zon vraag is eigenlijk misschien niet zozeer juridisch als wel filosofisch: er wordt een vertrouwd begrip geproblematiseerd. Niettemin zou het ook voor de rechtspraktijk zinvol kunnen zijn als duidelijk wordt wat zorgplichten precies zijn. Ik zal dit laten zien aan de hand van n kwestie, namelijk de autonomie van de schuldenaar bij zorgplichten binnen overeenkomst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.F.E. Tjong Tjin Tai

Verschijning: september 2007

Archiefcode: AA20070702

actieve zorg ethiek passieve zorg zorg bij verbintenissen zorgplicht

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Rechtsfilosofie

Literatuur Proefschriftbijdrage