Zedelijkheidswetgeving


In dit artikel wordt de wijziging van de zedelijkheidswetgeving in het strafrecht besproken. De zedelijkheidswetgeving werd aangepast met als voornaamste reden om op die manier het seksueel geweld terug te dringen. De bescherming geldt voor zowel mannen als vrouwwen. In het artikel komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.G. Schimmel-Bonder

Verschijning: maart 1992

Archiefcode: AA19920156

aanranding dwang misbruik verkrachting zedelijkheidswetgeving zedendelict

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving