Toont alle 7 resultaten

september 1993

Katern 48: Vrouw en recht

H. Verrijn Stuart

maart 1996

Katern 58: Strafrecht

C.H. Brants

Naar een geciviliseerd recht tegen sexueel geweld

Een verkenning in het grensgebied tussen strafrecht en civiel recht

H. Verrijn Stuart

In deze bijdrage aan de rode draad 'Op zoek naar gefeminiseerd recht' wordt op het snijvlak van het privaat- en strafrecht beschreven hoe het recht ten aanzien van seksueel geweld geciviliseerd kan worden. Met name wordt ingegaan op 'slachtofferisme', een manier waarop vrouwelijke slachtoffers zich profileren in de samenleving en waarbij zij justitie hebben gevonden in haar onverzadigbaarheid. De auteur beschrijft hoe de (rechts)positie van zedenslachtoffers is, zowel in het strafrecht als het civiel recht.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
februari 1992
AA19920082

Nogmaals de tongzoen

N. Rozemond

Hoge Raad 26 november 2013, nr. 12/05539, ECLI:NL:HR:2013:1431, NJ 2014/62 m.nt. N. Keijzer (vervolg op Hoge Raad 12 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, NJ 2013/437 m.nt. N. Keijzer, AA 2013, p. 839-845 m.nt. N. Rozemond (1AA20130839))

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2014
AA20140291

Onvrijwillige seksuele interactie

Enkele vraagstukken over reikwijdte, systematiek en proportionaliteit bij de voorgenomen strafbaarstellingen van onvrijwillige seksuele interactie

K.K. Lindenberg

Het voorontwerp Wet seksuele misdrijven beoogt de huidige zedendelicten fundamenteel te herzien. In deze bijdrage wordt ingegaan op het nieuwe misdrijf ‘seksuele interactie tegen de wil’ in relatie tot de misdrijven ‘aanranding’ en ‘verkrachting’. Het voorontwerp roept hierover de nodige vragen op die van belang zijn voor de acceptatie, werkbaarheid en houdbaarheid van de nieuwe wet.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2020
AA20201014

Tongue in cheek

M. Scheffers, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op een arrest van de Hoge Raad dat oordeelt dat een tongzoen zoals deze door het hof is beoordeeld als verkrachting, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Redacteuren betogen dat dit te ver gaat om een tongzoen met gedwongen geslachtsgemeenschap op een lijn te stellen.

Opinie | Redactioneel
juni 1998
AA19980539

Zedelijkheidswetgeving

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel wordt de wijziging van de zedelijkheidswetgeving in het strafrecht besproken. De zedelijkheidswetgeving werd aangepast met als voornaamste reden om op die manier het seksueel geweld terug te dringen. De bescherming geldt voor zowel mannen als vrouwwen. In het artikel komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1992
AA19920156

Toont alle 7 resultaten