dwang

Toont alle 10 resultaten

Hoe behoudt het recht zijn vorm?

J. Kiewiet

Post thumbnail Juristen breken zich vaak het hoofd over de beste inhoud van een juridische uitspraak. Maar de vorm van het recht is minstens zo belangrijk. Ik bespreek wat onder ‘vorm’ verstaan moet worden en dat gebreken in de juridische vorm uiterst problematisch kunnen zijn. Het is daarom van belang dat in het bijzonder door de rechter niet lichtzinnig aan de vorm van het recht voorbijgegaan wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2020
AA20200369

december 1998

Katern 69: Consumentenrecht

E.H. Hondius

juni 2000

Katern 75: Rechtssociologie

B.P. Sloot

september 2004

Katern 92: Penitentiair recht

M.M. Boone

Reactie op ‘Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw’

J. Willems

Reactie op een eerder verschenen artikel in Ars Aequi waarin volgens de auteur hemzelf een mening wordt toegedicht die deze nooit tot uiting heeft gebracht.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930022

Rechtsvinding in zedenzaken: is stealthing verkrachting?

H.A.W. Koch

Post thumbnail Op 14 maart 2023 kwamen de eerste gevallen van stealthing voor de strafrechter. De rechtbank Rotterdam oordeelde in die zaken dat er geen sprake was van verkrachting. In deze bijdrage onderzoek ik de mogelijke kwalificatie van stealthing als verkrachting naar huidig recht en met het oog op de aankomende Wet seksuele misdrijven. In tegenstelling tot de rechtbank kom ik tot de conclusie dat er argumenten zijn om stealthing wel als verkrachting aan te merken.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
november 2023
AA20230825

Uitlokking door burgers en de (on)bruikbaarheid van het daardoor verkregen bewijsmateriaal

Verslaafdenproblematiek

P. Melsen

Opiniërend artikel waar na twee voorbeelden van hoe criminaliteit, als gevolg van een drugsverslaving, op slachtoffers van de gepleegde delicten veel invloed hebben. De auteur bepleit verplichte verslavingszorg om op die manier de oorzaak van het criminele gedrag, te weten de verslaving van de veelplegers, aan te pakken.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 1991
AA19910037

Wraakporno op internet

Een verkenning van de (on)mogelijkheden voor een strafrechtelijke aanpak

S. van der Hof

Post thumbnail

Wraakporno is het uit wraak via het internet verspreiden van vertrouwelijke, intieme gegevens van de ex-partner. Tot op zekere hoogte is het mogelijk om daders van deze gedragingen strafrechtelijk ter verantwoording te roepen. Toch is de situatie onbevredigend. De strafbepalingen zijn niet geschreven voor deze specifieke situatie. En de bijzondere kenmerken van het internet maken adequate bescherming van het slachtoffer buitengewoon lastig.

Rode draad | Recht en seksualiteit
januari 2016
AA20160054

Zedelijkheidswetgeving

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel wordt de wijziging van de zedelijkheidswetgeving in het strafrecht besproken. De zedelijkheidswetgeving werd aangepast met als voornaamste reden om op die manier het seksueel geweld terug te dringen. De bescherming geldt voor zowel mannen als vrouwwen. In het artikel komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel en de parlementaire behandeling daarvan aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1992
AA19920156

Toont alle 10 resultaten