Wijziging van beperkte rechten


Het Burgerlijk Wetboek geeft nergens expliciet regels voor een wijziging van de inhoud van een beperkt recht door partijen. Daardoor lijkt niet duidelijk te zijn welke vereisten voor een dergelijke wijziging gelden en wat de gevolgen daarvan zijn. Uit het wettelijk systeem zijn deze vereisten en gevolgen echter wel af te leiden. In deze bijdrage sta ik daarbij stil.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Everaars

Verschijning: november 2021

Archiefcode: AA20211048

3:84 BW 3:98 BW erfpacht partij vestiging wijziging beperkt recht wilsovereenstemming

Burgerlijk recht

Literatuur Proefschriftbijdrage