Toont alle 5 resultaten

De bocht van de Herengracht

Rechtsvraag (338) internationaal privaatrecht/goederenrecht

S. van Dongen, H.L.E. Verhagen

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht en het goederenrecht waarbij een realistische casus wordt behandeld. Aan de orde komen de totstandkoming van het zekerheidsrecht en het toepasselijk recht daarop en de verplaatsing van zaken voor het toepasselijke recht op zekerheidsrechten.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 2009
AA20090691

De Torresi-tragedie – of hoe vrij verkeer niet altijd tot een gewenst resultaat leidt

S.J.F.J. Claessens

Post thumbnail In deze aflevering van ‘Spraakmakende zaken’ behandelt Sjoerd Claessens de Torresi-zaak, over de wederzijdse erkenning van de beroepskwalificatie van advocaten.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
september 2021
AA20210788

Particuliere landerijen in Nederlands-Indië en het zogenaamde erfpachtrecht (1836-1912)

C.H. van Rhee

Gedurende een periode van vele eeuwen waren de zogenaamde Particuliere Landerijen een begrip in Nederlands-Indië. In 1836 riep men voor de inheemse landbouwer die op deze landerijen voor eigen rekening landbouw bedreef een recht in het leven, dat men met de verwarrende naam 'erfpachtsrecht' tooide. Dit recht vormt het onderwerp van dit artikel en wordt behandeld nadat eerst wordt vastgesteld wat particuliere landerijen precies zijn. Tevens wordt de relatie met het adatrecht en met het Burgerlijk Wetboek nader aangeduid.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910973

Wijziging van beperkte rechten

K. Everaars

Het Burgerlijk Wetboek geeft nergens expliciet regels voor een wijziging van de inhoud van een beperkt recht door partijen. Daardoor lijkt niet duidelijk te zijn welke vereisten voor een dergelijke wijziging gelden en wat de gevolgen daarvan zijn. Uit het wettelijk systeem zijn deze vereisten en gevolgen echter wel af te leiden. In deze bijdrage sta ik daarbij stil.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2021
AA20211048

Winstbepaling van een vaste inrichting

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 7 mei 1997, nr. 31 795, ECLI:NL:HR:1997:AA3195, BNB 1997/264 (baconverkoop Verenigd Koninkrijk vaste inrichting) Rekening-courant tussen hoofdvestiging en vaste inrichting. Voor de aan de vaste inrichting toekomende rente wordt geen reductie ter voorkoming van dubbele belasting verleend.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1998
AA19980612

Toont alle 5 resultaten