Toont alle 5 resultaten

Is de opdrachtovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

E. Verhulp

Hoge Raad 10 december 2004, nr. C03/264HR, ECLI:NL:HR:2004:AP2651, JAR 2005/15 (Diosynth/Groot) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Daarbij komt wilsovereenstemming en de partijbedoeling uitvoerig aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2005
AA20050371

december 2001

Katern 81: Burgerlijk recht

I. Brand, P.C. van Es, R.M.Ch.M. Koot, W.C. Scharp

Rechtsvraag (190) jeugdrecht

M. Fiege

Rechtsvraag betreffende het jeugdrecht. Bij beantwoording van de vraag komen onder meer de leerstukken van handlichting, wilsovereenstemming en minderjarigheid aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1989
AA19890801

Uitleg van afstand van zekerheidsrechten

E. Koops

Post thumbnail

Vrijwillige verkoop levert meer op dan executoriale verkoop, maar een potentiële koper wil niet voor de volle prijs een zaak kopen waarop nog zekerheidsrechten rusten. Crediteuren doen daarom afstand van die rechten. Dat leidt tot problemen van uitleg, want als het even kan, willen crediteuren hun zekerheid graag behouden tot het geld binnen is.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
september 2013
AA20130699

Wijziging van beperkte rechten

K. Everaars

Het Burgerlijk Wetboek geeft nergens expliciet regels voor een wijziging van de inhoud van een beperkt recht door partijen. Daardoor lijkt niet duidelijk te zijn welke vereisten voor een dergelijke wijziging gelden en wat de gevolgen daarvan zijn. Uit het wettelijk systeem zijn deze vereisten en gevolgen echter wel af te leiden. In deze bijdrage sta ik daarbij stil.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2021
AA20211048

Toont alle 5 resultaten