Wet op de studiefinanciering strijdig met artikel 5 EEG-verdrag!

Als je maar lang genoeg wendt of keert...


Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi waarin betoogd werd dat de regeling rondom OV-jaarkaart in strijd was met art. 5 EEG. De auteur meent dat als je lang genoeg redeneert alles aan de Wet op de Studiefinanciering in strijd is met art. 5 EEG.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Römelingh

Verschijning: juli 1992

Archiefcode: AA19920408

onderscheid reactie studiefinanciering studiekosten tegemoetkoming vergoeding

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Reactie/nawoord