onderscheid

Toont alle 8 resultaten

(Verboden) onderscheid tussen geslacht en arbeidsduur?

H. Borgers, P. Werdmuller

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het verbod in arbeidsduur dat in verband gezien moet worden met het verboden onderscheid naar geslacht.

Opinie | Redactioneel
september 1997
AA19970545

Hercules aan het werk

Over de rol van rechtsbeginselen in het recht

A. Soeteman

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van rechtsbeginselen voor het positieve recht. De auteur betoogt dat door de rechtsbeginselen het verschil tussen rechtspositivisme en natuurrecht verdwenen is. Er wordt in dit artikel in gegaan op de kenbaarheid en de reden van beginselen. In het artikel komt met name duidelijk naar voren wat de belangrijkste verschillen zijn tussen regels en beginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910744

september 2006

Katern 100: Vreemdelingenrecht

H. Battjes

juni 1991

Katern 39: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

juni 1992

Katern 43: Staatsrecht

J. Bokma

Leeftijd, differentiatie of discriminatie?

H. van Maarseveen

Evenmin als het begrip 'de jongere' een relatie heeft met werkelijke jongeren, heeft het begrip 'de oudere' dat met werkelijke, oudere mensen. Geen jongere of oudere herkent zichzelf in de oordelen, vooroordelen, karakteristieken en toeschrijvingen die in deze begrippen liggen opgesloten. De basis van beide begrippen is leeftijd, gemeten volgens de gregoriaanse kalender. Dat is ogenschijnlijk een objectief criterium, net zoals geslacht of ras. De vraag is of het criterium wel zo'n vanzelfsprekende maatstaf mag zijn om mensen verschillend te behandelen. Om die vraag loopt men in Nederland gemakkelijker heen dan elders. Onderstaande bijdrage beoogt op dit punt 'legal consciousness raising'. Leeftijd is niet zo'n onverdacht criterium om een verschillende rechtsbedeling te rechtvaardigen.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
oktober 1988
AA19880627

Over dames en heren in de sport

S.E. Bartels

In deze reactie gaat Bartels in op een eerder artikel in Ars Aequi over het gelijkheidsbeginsel in de sport. Het gaat dan met name over het verschil tussen mannen en vrouwen.

Opinie | Reactie/nawoord | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960621

Wet op de studiefinanciering strijdig met artikel 5 EEG-verdrag!

Als je maar lang genoeg wendt of keert...

W. Römelingh

Reactie op een eerder artikel in Ars Aequi waarin betoogd werd dat de regeling rondom OV-jaarkaart in strijd was met art. 5 EEG. De auteur meent dat als je lang genoeg redeneert alles aan de Wet op de Studiefinanciering in strijd is met art. 5 EEG.

Opinie | Reactie/nawoord
juli 1992
AA19920408

Toont alle 8 resultaten