Voorhuwelijks nihilbeding inzake partneralimentatie blijft nietig


Hoge Raad 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1724

Cassatie in het belang der wet. Alimentatie gewezen echtgenoten. Valt vóór het huwelijk tussen aanstaande echtgenoten gesloten nihilbeding inzake partneralimentatie onder de reikwijdte van de nietigheidsbepaling van artikel 1:400 lid 2 BW? Toepasselijkheid uitzonderingsbepaling artikel 1:158 BW.