Toont alle 9 resultaten

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De wet herziening partneralimentatie: kort door de bocht verkort

W.M. Schrama

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie inwerking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan een lang wetgevingstraject, dat aanvankelijk zeer ambitieus was, doch later werd beperkt tot een verkorting van de alimentatieduur. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis en worden enkele belangrijke vraagstukken belicht die in de rechtspraktijk een rol […]

Huwelijken zonder partner­alimentatie… dat moeten koppels mogen willen!

L.A.G.M. van der Geld

Er zijn koppels die zouden willen trouwen als de partneralimentatie hen niet ‘in de weg zou staan’. Zij hebben behoefte om in hun huwelijkse voorwaarden af te spreken, dat er bij een scheiding geen sprake kan zijn van partneralimentatie. Op basis van de huidige rechtspaak kan dat niet, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Het wordt een spannende herfst!

Opinie | Column
juni 2022
AA20220465

Jurisprudentie Personen- en familierecht 1979-2022

M. Jonker

Post thumbnail Speciaal voor het onderwijs samengestelde selectie jurisprudentie van 1979 tot 2022 op het gebied van het personen- en familierecht.

9789493199767 - 19-10-2022

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot partneralimentatie

M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op deze actuele ontwikkelingen op het gebied van partneralimentatie. De rechtsgrond voor partneralimentatie staat ter discussie: van lotsverbondenheid naar huwelijks gerelateerde vermindering van de verdiencapaciteit.

UCERF 14 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

C.G. Jeppesen de Boer, C.R. Mol

Post thumbnail Veertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766885 - 19-03-2020

UCERF 15 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

H. Tigchelaar

Post thumbnail Vijftiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789493199255 - 25-03-2021

UCERF 8 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Post thumbnail Achtste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069166254 - 10-04-2014

Venus Mars en koekoekskinderen

L.M. Coenraad

Post thumbnail

Met enige regelmaat doen (inventieve advocaten van) met name bedrogen mannen een beroep op indirecte juridische sancties op overspel. Zo slaagt in HR 21 februari 2014, NJ 2014/265 het beroep op dwaling van een man vanwege het door zijn vrouw verzwegen overspel. In hoeverre is overspel eigenlijk juridisch relevant?
 

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2015
AA20150122

Voorhuwelijks nihilbeding inzake partneralimentatie blijft nietig

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1724 Cassatie in het belang der wet. Alimentatie gewezen echtgenoten. Valt vóór het huwelijk tussen aanstaande echtgenoten gesloten nihilbeding inzake partneralimentatie onder de reikwijdte van de nietigheidsbepaling van artikel 1:400 lid 2 BW? Toepasselijkheid uitzonderingsbepaling artikel 1:158 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2023
AA20230042

Toont alle 9 resultaten