Van zaken-recht naar goederen-recht: over de zorgplicht van de pandhouder, eigendomsvoorbehoud, reclamerecht, revindicatie en andere ‘zaken’


In dit artikel gaat Biemans in op een aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek die blijkens de tekst alleen van toepassing zijn op zaken in de zin van art. 3:2 BW maar die volgens Biemans op alle goederen (art. 3:1 BW) van toepassing zijn. Daarbij betrekt Biemans veranderingen in het ontwerp-Meijers. Daarna gaat de auteur in op de zorgplicht van de pandhouder (art. 3:243 lid 1 BW), het eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW), het recht van reclame (art. 7:39 BW) en de revindicatie (art. 5:2 BW).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.W.A. Biemans

Verschijning: mei 2009

Archiefcode: AA20090320

dogmatiek goederenrecht schakelbepaling voor menselijke beheersing vatbare stoffen wijziging zaken zakenrecht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel