zaken

Toont alle 5 resultaten

De structuur van het Goederenrecht

Th.F. de Jong

In het proefschrift waarvan in dit artikel melding wordt gemaakt staat de structuur van het goederenrecht van het Nieuw-BW centraal waarbij vooral wordt ingegaan op de nieuwe regeling rondom eigendom op zaken en rechthebbende zijn op vorderingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
december 2006
AA20060923

Dieren zijn geen zaken

R.L. de Graaff

Post thumbnail

Tot 1 januari 2013 waren dieren zaken. Met de inwerkingtreding van artikel 3:2a BW op voornoemde datum kwam daaraan een einde en kreeg het dier een ‘eigen positie’ in de wet. Wel verklaart artikel 3:2a lid 2 BW de bepalingen met betrekking tot zaken in beginsel op dieren van toepassing.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
september 2017
AA20170668

Schuldige dieren

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over artikel 3:2a BW, op grond waarvan dieren geen zaken (meer) zijn. Hij kijkt hierbij naar de toekomst en het verleden van dieren in het recht.

Opinie | Column
januari 2013
AA20130027

Symboolwetgeving

J.G.H. Altena-Davidsen, E.F. Verheul

Het afkeurende woord 'symboolwetgeving' wordt de laatste jaren vaak toegevoegd aan wetsvoorstellen. Zo werd ook het wetsvoorstel waarbij dieren worden uitgezonderd van het zaaksbegrip menigmaal als symboolwetgeving bestempeld, aangezien de nieuwe bepaling slechts een ‘symbolische’ waarde heeft. Maar waarom is dat eigenlijk een probleem? 

Opinie | Redactioneel
januari 2013
AA20130005

Van zaken-recht naar goederen-recht: over de zorgplicht van de pandhouder, eigendomsvoorbehoud, reclamerecht, revindicatie en andere ‘zaken’

J.W.A. Biemans

In dit artikel gaat Biemans in op een aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek die blijkens de tekst alleen van toepassing zijn op zaken in de zin van art. 3:2 BW maar die volgens Biemans op alle goederen (art. 3:1 BW) van toepassing zijn. Daarbij betrekt Biemans veranderingen in het ontwerp-Meijers. Daarna gaat de auteur in op de zorgplicht van de pandhouder (art. 3:243 lid 1 BW), het eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW), het recht van reclame (art. 7:39 BW) en de revindicatie (art. 5:2 BW).

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090320

Toont alle 5 resultaten