dogmatiek

Toont alle 6 resultaten

De externe werking van een trustverhouding tegenover derden naar Engels en Nederlands recht

G.T.M.J. Raaijmakers

Met de dogmatische scheiding tussen bet verbintenissenrecht en het goederenrecht is de trust tot op de dag van vandaag steeds als aparte rechtsfiguur uit het Nederlandse recht geweerd. Pitlo zei over deze scheiding echter al: 'te gecompliceerd in het maatschappelijk leven, dan dat de kernvragen van het burgerlijk recht in een sobere, enkelvoudige zin tot oplossing zouden zijn te brengen. De sobere zin kan hoogstens het uitgangspunt vormen voor nadere overdenking." Dit blijkt duidelijk bij het denken over normen met betrekking tot de Nederlandse trust-achtige verhouding. In dit verband kan veel worden geleerd van het Engelse recht.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940331

Juridische vaardigheden in het onderwijs: tijd voor een upgrade?

B.M.J. van Klink

Post thumbnail Hoe moet het juridische vaardighedenonderwijs er in de toekomst uitzien? Is het wenselijk dat de rechtenstudent wordt gevormd tot een T-shaped lawyer die, behalve over juridische kennis, ook beschikt over algemene kennis en vaardigheden? Ter verheldering van de discussie presenteert Van Klink een Vaardighedenkwadrant, waaruit verschillende opties voor de verdere ontwikkeling van het juridische vaardighedenonderwijs volgen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2020
AA20201080

Krom rechtspreken

M. Samadi, J.J. Valk

Rechtspreken is kiezen, maar soms wordt de rechter door de omstandigheden, de procespartijen, of de wet in zijn keuzemogelijkheden beperkt. Om tot een rechtvaardige beslissing te komen moet de rechter in zulke gevallen soms afwijken van de juridische dogmatiek. De rechtswetenschap dient nuchter om te gaan met deze ogenschijnlijke tegenstelling van theorie en praktijk. Dogmatisch muggenziften miskent de schone essentie van rechtspraak: rechterswerk is gewetenswerk.

Opinie | Redactioneel
december 2013
AA20130901

Samenlopende vormen van samenloop: optellen en aftrekken

S.T. van Henegouwen

In dit artikel wordt naar aanleiding van een onderbelicht van de Hoge Raad de samenloopregeling in het strafrecht besproken aan de hand van een casus gebaseerd op de Opiumwet.

Verdieping | Studentartikel
september 1991
AA19910633

Schrijverschap is meesterschap

P. van der Grinten

In dit redactionele artikel pleit de redacteur voor meer verdieping in de juridische studie alsook voor het beter aanleren van (schriftelijke) vaardigheden door het verplicht stellen van opdrachten bij de juridisch inhoudelijk vakken zodat deze vaardigheden van de studenten verbeteren.

Opinie | Redactioneel
juli 1992
AA19920392

Van zaken-recht naar goederen-recht: over de zorgplicht van de pandhouder, eigendomsvoorbehoud, reclamerecht, revindicatie en andere ‘zaken’

J.W.A. Biemans

In dit artikel gaat Biemans in op een aantal artikelen in het Burgerlijk Wetboek die blijkens de tekst alleen van toepassing zijn op zaken in de zin van art. 3:2 BW maar die volgens Biemans op alle goederen (art. 3:1 BW) van toepassing zijn. Daarbij betrekt Biemans veranderingen in het ontwerp-Meijers. Daarna gaat de auteur in op de zorgplicht van de pandhouder (art. 3:243 lid 1 BW), het eigendomsvoorbehoud (art. 3:92 BW), het recht van reclame (art. 7:39 BW) en de revindicatie (art. 5:2 BW).

Verdieping | Studentartikel
mei 2009
AA20090320

Toont alle 6 resultaten