Testen is het antwoord maar wat was ook al weer de vraag?

Verslag van het Symposium 'Aids en besmettingsrisico's'


In dit artikel wordt verslag gedaan van een symposium over aids en besmettingsrisico’s. Op het symposium werd aandacht besteed aan residentiële hulpverlening voor geestelijk gehandicapten en verslaafden, het testen van Hiv ten behoeve van derden. Ook kwamen de medische en juridische kanten van zorgverlening aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.M. Dolman, M.W. Hesselink

Verschijning: maart 1991

Archiefcode: AA19910222

aids derden hiv patiënten testbeleid zelfbeschikkingsrecht zorgplicht

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Verdieping Studentartikel