Teaching to the test, or not?

Naar een heroverweging van toetsing in het academisch juridisch onderwijs


Het doel van hoger onderwijs is om studenten tot een transformatie te brengen die een verandering teweegbrengt in wie de student is en wat hij of zij kan doen in de wereld. Met dit doel voor ogen hoop ik een lans te breken voor een andere wijze van toetsen dan tentamens die zo prominent aanwezig zijn in de rechtenstudie – van teaching to the test naar teaching to learn.