Toont alle 6 resultaten

De examinator getoetst

J.S. Kortmann, K. Schrijvers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de terugkomst van de marginale toetsing bij het College van Beroep van Examens dat onder meer oordeelt over waargenomen fraude door examinators tijdens tentamens.

Opinie | Redactioneel
maart 1995
AA19950167

Een kat- en muisspel rond een economietentamen

J.M.E. Derks

In dit artikel wordt uiteengezet in hoeverre een uitspraak van de burgerlijke rechter een hoogleraar op kan dragen om een tentamencijfer vast te stellen. In deze uitspraak wordt ook in gegaan op de invloed van de College Beroep voor de Examens hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1990
AA19900372

Recht is Rond (VI)

J.W.A. Rheinfeld, B.M.E.M. Schols

Prof & Prof stellen zich in deze column voor hoe het zou zijn als in Nederland een universitaire wereld zonder tentamens, essays en andere meetmomenten zou bestaan.

Perspectief | Column
februari 2023
AA20230147

Still (not) amuse(d)

R.M. Wibier

In het meinummer van Ars Aequi constateerde Reinout Wibier dat het begrip dat studenten tonen van het goederenrecht soms nogal tegenvalt en dat hij zich zorgen maakte om de studiehouding van sommige onder hen. Hij vroeg studenten om zelf te reageren waarbij hij specifiek vroeg naar de oorzaken van het euvel. Op zijn verzoek kwamen ongeveer vijftien reacties binnen. Uit de reacties destilleerde Wibier een drietal hoofdpunten die hij in dit artikel bespreekt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2014
AA20140614

Straf(proces)recht

C. Kelk

In de rubriek `onderwijs´ staat deze maand de ontwikkeling van de rechtenstudie en het onderwijs van de verschillende vakgebieden centraal. In dit artikel staat het strafrechtonderwijs centraal. Echter algemene onderwijsveranderingen worden niet onderbelicht gelaten.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2001
AA20010776

Tentameninterpretatie

R.J.B. Schutgens

In deze column vraagt Roel Schutgens zich af wat een redelijke tentameninterpretatie is. De beroemde Haviltex-formule biedt hierbij uitkomst.

Opinie | Column
december 2013
AA20130928

Toont alle 6 resultaten