Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden


Auteur vraagt zich af waarom er thans zo expliciet aandacht aan ‘ethiek’ wordt besteed. Niet valt uit te sluiten dat daarmee wordt beoogd de inhoud van de strafrechtelijke ethiek een nieuwe, beleidsmatige inhoud te geven. Een aantal ontwikkelingen past in zo een tendens. Daarmee wordt echter de inherente doelgerichtheid van het strafrecht ten onrechte losgelaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A.M. Mevis

Verschijning: november 1998

Archiefcode: AA19980870

beleidsdoel ethiek grondslag strafrechtspleging

Strafrecht en criminologie

Overig Rode draad Recht en ethiekVerdieping Verdiepend artikel