Staat-Shell (c.a.)


Hoge Raad 30 september 1994, nr. 15308, ECLI:NL:HR:1994:ZC1460, RvdW 1994 (Staat/Shell)

In deze zaak is aan de orde in hoeverre Shell onrechtmatig heeft gehandeld en in die zin aansprakelijk is om de kosten voor de sanering van een stuk vervuilde grond te dragen. Het gaat hierbij om bodemvervuiling die al lang geleden, in de jaren ’50, is veroorzaakt en het onduidelijk is of de betreffende wet (art. 21 Interimwet bodemsanering) van toepassing is en of er in die überhaupt een zorgvuldigheidsnorm ten aanzien van het lozen van afval bestond.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: april 1995

Archiefcode: AA19950273

Hoge Raad 30-09-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1460) zaaknummer: 15308

aansprakelijkheid afval bodemsanering milieuvervuiling relativiteit zorgvuldigheidsnorm

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie