Toont alle 10 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij van de eerstejaars rechtenstudenten gevraagd wordt om een casus rondom de verdeling van een nalatenschap op te lossen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1995
AA19950526

De eigendom van een Jan Steen: Kanttekeningen bij een Salomonsoordeel

Reactie op 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel?' van P.A.M. Lokin (UU)

R.A.M. Nachbahr

Post thumbnail In dit artikel wordt door jurist en kunsthistoricust Nachbahr ingegaan op de verdeling van de gedeelde eigendom van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah'. Daarbij gaat de auteur in op een artikel dat al eerder in Ars Aequi is verschenen. Aan bod komen onder andere zaaksvorming waarbij de verschillende elementen daarvan aan bod komen. De auteur betoogt dat er i.c. geen sprake van zaaksvorming kan zijn. Nachbahr benadrukt dat de kunsthistorische argumenten daarbij ook een rol spelen.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 2009
AA20090172

De zaak Tinsley v. Milligan

Over schone handen en vuile was

De zeer verknochte overbruggingsuitkering

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 15 februari 2008, nr. R07/054HR, ECLI:NL:HR:2008:BC0377, LJN: BC0377, RvdW 2008, 219 In deze uitspraak van de Hoge Raad komt de verknochtheidproblematiek aan de orde. De vraag is of een overbruggingsuitkering (soort VUT) zo zeer aan de man verknocht is dat deze bij verdeling van de huwelijksgemeenschap niet binnen deze gemeenschap valt. De maatstaf voor verknochtheid van een goed wordt door de Hoge Raad behandeld. In de noot wordt er vervolgens ook in gegaan op de verschillende gradaties van verknochtheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080442

maart 2008

Katern 106: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Rechtsvraag (220) aantastbaarheid van een echtscheidingsconvenant

A.W. Hellema

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksrecht, meer in het bijzonder het echtscheidingsrecht. De vraag is nu in hoeverre een gesloten echtscheidinsconvenant kan worden aangetast.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1992
AA19920814

Rechtsvraag (236) Huwelijksvermogensrecht

M.J.A. van Mourik

Rechtsvraag op het gebied van het huwelijksgoederenrecht. Een huwelijks goederengemeenschap wordt verdeeld om op die manier fiscale aanspraken uit de weg te gaan. Vervolgens slaat de Ontvanger de vrouw in kwestie wel aan voor de helft van de belastingschuld op grond van 1:102 BW. De vraag is hoe dit mogelijk is na verdeling van de gemeenschap.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1994
AA19940771

Rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Casus speciaal voor eerstejaars waarin de verdeling van een nalatenschap aan de orde wordt gesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1995
AA19950080

Societas Leonina

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 10 mei 1996, nr. 15987, ECLI:NL:HR:1996:ZC2069, RvdW 1996, 117 (L.S./J.S. en H.S.). Ook bekend als Societas Leonina. Erfrecht kwestie waarbij een rol speelt of een VOF geldig tot stand is gekomen en dus al dan niet in de huwelijks goederengemeenschap valt. In de noot wordt ingegaan op de personen- en familierechtelijke, erfrechtelijke en vennootschap rechtelijke kanten van de zaak.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1996
AA19960633

Verevening pensioenrechten bij scheiding

L.M.A. Verschuur-de Sonnaville

Bespreking van de wet die de verevenening van pensioenrechten mogelijk maakt. Het startsein hiervoor is gegeven door een arrest van de Hoge Raad. De nieuwe wet kleedt de regels geschept door de Hoge Raad verder in voor de rechtspraktijk. In het artikel worden de belangrijkste aspecten van de wet besproken. Ook het overgangsrecht komt aan de orde. Daarnaast is er in het artikel nog een literatuurlijst opgenomen met aanverwante literatuur.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1995
AA19950866

Toont alle 10 resultaten