schuldsaneringsregeling natuurlijke personen per 1 december 1998 in werking

Faillissementswet verrijkt met derde insolventieprocedure


In dit artikel wordt de derde insolventieprocedure van de Faillissementswet besproken, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Het artikel bevat een geschiedenis van de regeling, hoofdlijnen, rechtsgevolgen, toelatingseisen, rechtsmiddelen, overgangsregels en uitvoeringsaspecten


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.H. Lankhorst

Verschijning: december 1998

Archiefcode: AA19980970

faillissement natuurlijke personen schuldenaar schuldsanering

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving