gevaarzetting

Toont alle 11 resultaten

september 1994

Katern 52: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, L. Reurich, F.A. Steketee

maart 1995

Katern 54: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter, L. Reurich

december 1995

Katern 57: Consumentenrecht

E.H. Hondius

december 1996

Katern 61: Burgerlijk recht

E.M. Hoogervorst, H.H. Lammers, J.A.J. Peter

juni 2000

Katern 75: Burgerlijk recht

I. Brand, E.M. Hoogervorst, J.A.J. Peter, L. Reurich

december 2000

Katern 77: Burgerlijk recht

I. Brand, R.M.Ch.M. Koot, L. Reurich, B.T.M. van der Wiel

juni 2002

Katern 83: Burgerlijk recht

D.J. Beenders, C.G. Breedveld-de Voogd, P.C. van Es, B.T.M. van der Wiel, E.J. Zippro

Kelderluik revisited. De kracht van een waarschuwing

T. Hartlief

Hoge Raad 28 mei 2004, nr. R03/026HR, ECLI:NL:HR:2004:AO4224, RvdW 2004, 76. Ook bekend als Jetblast. In dit arrest komt de vraag aan de orde wanneer, in geval van gevaarzetting, er genoeg voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Wanneer een waarschuwing voor dit gevaar genoeg is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2004
AA20040866

Rechtsvraag (264) voor eerstejaars

Een jeugdzonde

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht speciaal voor eerstejaars rechtenstudenten. Aan de orde komt toestemming en risico aansprakelijkheid van de ouders.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1997
AA19970527

Taxusstruik-arrest

J.M. van Dunné

Hoge Raad 22 april 1994, nr. 15338, ECLI:NL:HR:1994:ZC1347, NJ 1994, 624, nt. CJHB (Hulsbosch/Broen). Ook bekend als Taxusstruik-arrest. Klassiek arrest van de Hoge Raad en daarbij behorende noot over gevaarzetting en onrechtmatige daad. De Hoge Raad oordeelt met de lagere rechters dat het geen feit van algemene bekendheid is dat taxusplanten giftig zijn voor paarden en dat de buren van de paardeneigenaar dan ook geen plicht hebben om voorzichtig om te gaan met de planten in de buurt van de afrastering. De annotator is het daar hardgrondig mee oneens en brengt dit naar voren zijn noot.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1994
AA19940826

Verslaving en verantwoordelijkheid: de strafrechtelijke consequenties van een neurowetenschappelijke visie op verslaving

A.E. Goldberg

Op 21 april 2022 promoveerde Anna Goldberg aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Blaming the Addicted Brain. Building bridges between criminal law and neuroscientific perspectives on addiction. In dit artikel vertelt zij over haar proefschriftonderzoek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2022
AA20220925

Toont alle 11 resultaten