Rechtsvraag (204) Burgerlijk recht


Rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementsrecht naar nieuw BW. De vraag die aan de orde is, is of de in de casus geschetste feiten er sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H.M. Reehuis

Verschijning: februari 1991

Archiefcode: AA19910174

eigendomsvoorbehoud financiering lease nieuw BW stil pandrecht

Burgerlijk recht FaillissementsrechtVermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag