Rechtseenheid in veelvoud

Over de toenemende complexiteit van een schijnbaar eenvoudig begrip


Rechtseenheid lijkt een eenvoudig begrip: uniforme uitkomsten voor dezelfde gevallen. De tendens naar billijke oplossingen voor het concrete geval roept onherroepelijk het verwijt op dat daarmee de rechtseenheid in gevaar komt. Maar is dat wel terecht? Aan de hand van enkele recente arresten uit het burgerlijk recht en het strafrecht laat de auteur zien dat de notie van rechtseenheid complexer is dan op het eerste gezicht lijkt. Soms is het juist de aanpassing van het recht aan gewijzigde omstandigheden die bijdraagt aan de realisering van dieper liggende beginselen of doeleinden. Ook de discussie over de uniforme rechtstoepassing bij discretionaire bevoegdheden als de straftoemeting laat zien dat eenheid van recht niet los van de feitelijke context kan worden gezien. Eenheid in veelvoud is daarom niet alleen het maximaal haalbare, maar ook het meest wenselijke resultaat in het recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: september 2005

Archiefcode: AA20050676

discretionaire bevoegdheid rechtseenheid uniformiteit

Metajuridica Rechtspleging

Overig Rode draad Raad en daadVerdieping Verdiepend artikel