Toont alle 6 resultaten

Ars iuris est ridendum: Reactie 1

S. van Woensel

Reactie op een redactioneel artikel in Ars Aequi over de uniformiteit en de saaiheid waarin geschriften in juridische tijdschriften worden opgenomen. De auteur zegt daartegen dat de auteurs de hand in eigen boezem moeten steken en dienen te beginnen bij het eigen blad en geeft daartoe een aantal voorbeelden van luchtige juridische voorvallen.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910603

Ars iuris est ridendum: Reactie 2

J. Boorsma

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd redactioneel artikel met daarin de kritiek op de eenvormigheid en saaiheid van juridische geschriften in gezaghebbende tijdschriften. Ook deze auteur pleit ervoor dat Ars Aequi de handschoen oppakt en start met het luchtiger maken van juridische geschriften.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910604

Ars iuris est ridendum: Reactie 3

H.J. van Kooten

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften. De auteur wijdt de uniformiteit en de hang naar vormvoorschriften vooral aan het strafrecht waarbij op vormvoorschriften erg de nadruk ligt. De auteur hekelt ook de opmerking van de redacteuren dat wijzigingen in juridische geschriften met name in andere tijdschriften zouden moet plaatsvinden.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910605

Nawoord op bovenstaande reacties

P. van der Grinten

In dit artikelen geven de oorspronkelijke redacteuren een nawoord op een drietal reacties dat is binnen gekomen op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910606

Rechtsbeginselen en de morele eenheid van het recht

Dworkins constructivisme

K. Raes

Artikel behorend bij het bijzonder nummer over rechtsbeginselen waarin de verschillen tussen regels en beginselen centraal staan. In het artikel wordt ingegaan op de collisie van regels of beginselen, de visie van Dworkin op integer recht, juridisch constructivisme en rechtsbeginselen als optimaliseringsgeboden.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910773

Rechtseenheid in veelvoud

Over de toenemende complexiteit van een schijnbaar eenvoudig begrip

Rechtseenheid lijkt een eenvoudig begrip: uniforme uitkomsten voor dezelfde gevallen. De tendens naar billijke oplossingen voor het concrete geval roept onherroepelijk het verwijt op dat daarmee de rechtseenheid in gevaar komt. Maar is dat wel terecht? Aan de hand van enkele recente arresten uit het burgerlijk recht en het strafrecht laat de auteur zien dat de notie van rechtseenheid complexer is dan op het eerste gezicht lijkt. Soms is het juist de aanpassing van het recht aan gewijzigde omstandigheden die bijdraagt aan de realisering van dieper liggende beginselen of doeleinden. Ook de discussie over de uniforme rechtstoepassing bij discretionaire bevoegdheden als de straftoemeting laat zien dat eenheid van recht niet los van de feitelijke context kan worden gezien. Eenheid in veelvoud is daarom niet alleen het maximaal haalbare, maar ook het meest wenselijke resultaat in het recht.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
september 2005
AA20050676

Toont alle 6 resultaten