Toont alle 11 resultaten

De Amsterdamse School: een nawoord

H.C.F. Schoordijk

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de Amsterdamse school. In het artikel geeft de Amsterdamse hoogleraar Schoordijk weer wat er volgens hem op privaatrechtelijk gebied na het vertrek van de bekende hoogleraar Eggens aan de Universiteit van Amsterdam is gebeurd.

Verdieping | Interview
december 1991
AA19911172

De Faculteit der Rechtgeleerdheid aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Een buitenbeentje?

F.B.M. Kunneman, G.H. Lieuw

In dit artikel wordt de rechtenfaculteit van de Universiteit van Nederlandse Antillen (UNA) belicht. Aan de orde komen de geschiedenis en oprichting van de UNA en faculteit, de organisatie en structuur daarvan, de inhoud en niveau van de aldaar genoten opleiding, de samenstelling van docenten en studenten en de relaties met het buitenland en Nederland. Tenslotte wordt er ingegaan op knelpunten binnen de faculteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1990
AA19900159

De rechtswinkel Tilburg

E. Baken, M. Diebels

Korte beschrijving van de werkzaamheden van de rechtwinkel Tilburg en haar meerwaarde voor rechtenstudenten.

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 1990
AA19900449

Het recht werpt niet altijd zijn schaduw vooruit

R. de Bock

Aan de hand van een voorbeeld van restitutie van opleidingsgeld legt Ruth de Bock uit dat het recht niet altijd werkt zoals het bedoeld is.

Opinie | Column
februari 2020
AA20200168

Post-doctorale pret in Oxford

T.H.D. Struycken

In dit artikel beschrijft de auteur de verschillende post-doctorale of masteropleidingen die men aan de beroemde Engelse Oxford Universiteit kan volgen.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 1996
AA19960161

Reaktie: de universiteit als beroepsopleiding (inclusief nawoord)

D.W. Bruil

Reactie van mr. D.W. Bruil op het artikel 'de beroepsopleiding notariaat'. Bruil betoogt dat het aanleren van verdergaande praktische vaardigheden in de opleiding niet als zodanig tot onderwijsdoel verheven dient te worden. Daarentegen dient meer nadruk te liggen op theoretische, verdiepende vakken, waarmee de student zich het juridisch denken eigen kan maken. Met een nawoord van Fernhout, Otto, Span en Van Rijthoven.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 1988
AA19880759

Rechtenopleiding en advocatenkantoor: samenwerken?

A.F.M. Dorresteijn

Post thumbnail Universitaire rechtenopleidingen en advocatenkantoren hebben uiteenlopende missies, maar de praktijk leert dat dat samenwerking niet in de weg staat. Rechtenopleidingen moeten daarbij beperkingen in acht nemen om haar wetenschappelijke karakter niet te verloochenen. Desalniettemin zijn er verschillende niveaus van samenwerking die voor beide partijen voordeel kunnen opleveren.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2019
AA20190248

Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis)

C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de Rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de geschiedenis van Themis en het Rechtsgeleerd Magazijn, die later zijn samengevoegd tot RM Themis. Dit blad is als het ware het oudste nog steeds bestaande juridische tijdschrift. Daarnaast is het een van de weinige juridische tijdschriften dat niet gespecialiseerd is.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
september 2009
AA20090589

Reinhard Zimmermann en de theorie van de tennissport

E.H. Hondius

In deze column gaat Hondius in op boeken van Alexander McCall Smith, hoogleraar gezondsrecht in Edinburgh, waarin een verhaal over drie Duitse professoren aan de orde komt.

Opinie | Column
juni 2008
AA20080421

Toga en academie

A.A.M. Kinneging

Post thumbnail In het kader van de discussie, die al enkele malen in Ars Aequi is beschreven, of HBO-juristen toegang moeten krijgen tot togaberoepen, werpt Kinneging de vraag op wat er verstaan moet worden onder een academische opleiding die op dit moment de enige toegang is tot een togaberoep. Kinneging gaat daarbij in op het 'willen weten' en afstand nemen van de praktijk om deze juist beter te begrijpen.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080834

Van alles een beetje en niet echt goed

Interview met prof.mr. P.J. Wattel

B.E.M. Hertoghs, C.J.D. Warren

Post thumbnail Interview met prof.mr. Peter J. Wattel, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaatgeneraal bij de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden, waarin gesproken wordt over zijn loopbaan, zijn samenwerking met het wetenschappelijk bureau, het Europees (belasting)recht en hoe hij erin slaagt om zijn uiteenlopende interesses met zijn werkzaamheden te combineren.

Verdieping | Interview
april 2009
AA20090262

Toont alle 11 resultaten