Toont alle 7 resultaten

Het Beta-project

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 15 februari 2002, nr. R00/142HR, ECLI:NL:HR:2002:AD4004, NJ 2002, 197 Dit arrest gaat over de onpartijdigheid van de rechter in het burgerlijk procesrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2003
AA20030184

september 1988

Katern 28: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

maart 1993

Katern 46: Strafrecht

C.H. Brants

september 1999

Katern 72: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

september 2004

Katern 92: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Recht van spreken

D. Kaandorp, I. Laurijssens

De laatste jaren is er steeds vaker een geluid te horen waar wordt gepleit voor meer aandacht voor het slachtoffer in strafzaken, door middle van spreekrecht tijdens het strafproces. Auteurs nemen dit idee goed onder de loep en komen tot de conclusie dat er nogal wat haken en ogen aan dit spreekrecht zijn.

Opinie | Redactioneel
februari 2000
AA20000081

Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

H.G. Schermers

Dit is het tweede overzicht van zaken die door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn verwezen en waarover binnen het komende jaar een uitspraak van het Hof kan worden verwacht. Evenals vorige keer zijn een tiental zaken gelicht uit de stroom van zaken die aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn voorgelegd. De auteurs hopen hiermee de voor de Nederlandse studenten belangrijkste zaken onder de aandacht van de lezer van Ars Aequi te brengen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1995
AA19950260

Toont alle 7 resultaten