Webboek – Recht van Onderop – Antwoorden uit de rechtssociologie


Vragen uit de maatschappij…
Hoe worden nieuwe wetten gemaakt en welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces?
Worden wetten wel nageleefd en waarom zijn sommige vormen van handhaving effectiever dan andere?
Hoe staat het met de praktijk van het politiewerk en hoe passen ambtenaren de regels toe?
Wanneer en hoe wordt er geprocedeerd en worden de rechterlijke uitspraken vervolgens nageleefd?
Wat weet de burger van het recht en hoeveel vertrouwen heeft hij in het recht en de rechtspraak?
Bereikt nieuwe wetgeving eigenlijk wel het beoogde en gewenste effect? Kortom wat is de betekenis van wetgeving of rechtspraak in het dagelijks leven van burgers, bedrijven en organisaties?

… antwoorden uit de rechtssociologie.
In Recht van Onderop geven rechtssociologen antwoord op al deze vragen. De rechtssociologie houdt zich bezig met de invloed van het recht op de samenleving en, omgekeerd, met de invloed van de samenleving op het recht.
Gerenommeerde rechtssociologen zetten in 23 hoofdstukken de huidige stand van de kennis op het gebied van de rechtssociologie uiteen en bespreken onderwerpen die voor een breed publiek herkenbaar en relevant zijn.
De hoofdstukken zijn gerangschikt onder vier themas: wetgeving, rechtshandhaving, rechtspraak & geschilbeslechting en recht in de ogen van de burger. Bovendien wordt met een rechtssociologische bril gekeken naar belangrijke ontwikkelingen op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht, gelijke behandelingsrecht, arbeidsrecht, gezondheidsrecht, migratierecht, en de internationale mensenrechten.
Dit boek biedt een actueel overzicht van de rechtssociologie, maar elk hoofdstuk kan ook apart worden gelezen. Er staat telkens één onderwerp centraal, met als leidende vragen: Wat heeft het rechtssociologisch onderzoek over dit onderwerp opgeleverd? Wat zijn de belangrijkste theorieën over dit onderwerp? En wat zijn de uitkomsten van empirisch onderzoek? Het boek bevat veel literatuurverwijzingen en wordt ontsloten door een uitgebreid register.
Recht van Onderop is een toegankelijk boek voor iedereen die is geïnteresseerd in de maatschappelijke betekenis van het recht. Het is zowel een nuttig naslagwerk voor juridische professionals en beleidsmakers, als een uitstekend studieboek voor alle vakken op het terrein van recht en samenleving.

Prof. dr. Marc Hertogh en dr. Heleen Weyers zijn verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Let op dit boek is een webboek. Webboeken zijn digitale uitgaven van Ars Aequi Libri en komen vrijwel exact overeen met de papieren uitgave (het boek), maar zijn alleen online in te zien. Je kunt een webboek niet downloaden of printen, maar webboeken beschikken wel over een aantal handige functies zoals direct naar het paginanummer overeenkomstig met het boek gaan, doorklikken vanuit de inhoudsopgave, zoeken in de tekst en klikbare voetnoten. Aankoop van dit webboek verleent één jaar toegang tot het webboek. Na aankoop van een webboek heb je meteen toegang tot het webboek.

 

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Webboek

Een webboek is online in te zien. Het boek komt overeen met de papieren uitgave maar heeft met een aantal extra functionaliteiten. Aankoop verstrekt toegang tot het webboek voor één jaar.

Auteur(s): M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers (red.)

ambtenaar mediation naleving uitspraken Ombudsman politiewerk rechtshandhaving rechtspluralisme rechtssociologie transitional justice vertrouwen in de rechter wetgevingsproces wetsevaluatie zelfregulering

Webboeken

 38,50

Niet meer leverbaar

 

Ook beschikbaar als