Ombudsman

Toont alle 9 resultaten

juni 1990

Katern 35: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

juni 1992

Katern 43: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

Kinderen op de digitale snelweg – prijsschieten?

A. Bouichi, M. Zwiers

Dit redactioneel pakt de problemen aan die ontstaan doordat er steeds meer nieuwe elektronische diensten komen. Het gaat er in dit artikel over of kinderen niet beschermd moeten worden tegen het kopen van artikelen middels de nieuwe elektronische hulpmiddelen.

Opinie | Redactioneel
maart 2003
AA20030139

Klachtrecht, de aanvulling van de AWB

H. Borgers, H. van der Tas

In dit artikel wordt het Voorontwerp van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht besproken. Hoofdstuk 9 zal een aantal minimumeisen geven waaraan bestuursorganen moeten voldoen bij de behandeling van klachten. De spil van het Voorontwerp is dat alle overheidsgedragingen getoetst kunnen worden op behoorlijkheid. Aan het einde van dit witstuk zijn de artikelen opgenomen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1997
AA19970589

Recht van Onderop

Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

9789069167763 - 08-06-2011

Rechtszekerheid

A.F.M. Brenninkmeijer

In dit essay verken ik mede aan de hand van mijn ervaringen als Nationale ombudsman de betekenis van de rechtszekerheid in onze rechtsorde. Rechts(on)zekerheid kan mensen sterk raken. Onze rechtsorde biedt met wetten, redelijk betrouwbare uitvoering en een eerlijk proces in beginsel rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kan echter lang op zich laten wachten. Dat is onwenselijk. Zijn er methoden om eerder rechtszekerheid te verkrijgen? Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Partijen om de tafel krijgen blijkt een goede methode om vertrouwen te scheppen en daardoor de rechtszekerheid te bevorderen.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2012
AA20120879

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV): een verrijking voor de consument?

A. Blom

Dit artikel behandeld de mogelijkheden en daarbij de voor- en nadelen, die de consument heeft om geschillen met verzekeraars buiten de overheidsrechter om te regelen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020533

Webboek – Recht van Onderop – Antwoorden uit de rechtssociologie

M.L.M. Hertogh, H.A.M. Weyers (red.)

Post thumbnail De invloed van recht op de samenleving en vice versa. De actuele stand van de kennis van de rechtssociologie uiteengezet door gerenommeerde rechtssociologen.

Webboeken
08-06-2011
9789069166605

Wie heeft baat bij de Hoge Colleges van Staat?

R.A.J. van Gestel, P.J.P.M. van Lochem

Post thumbnail De kritische adviezen van de Hoge Colleges van Staat over de wetgeving die aan de basis lag van de toeslagenaffaire hebben regering en Tweede Kamer niet (tijdig) op andere gedachten kunnen brengen. Dit roept de vraag op in hoeverre de adviezen van deze colleges meer in het algemeen het verschil kunnen maken wanneer kritiek en tegenmacht het meest nodig zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2021
AA20210597

Toont alle 9 resultaten