Rabo-Sporting Connection; Barcum-Sporting Connection


Hoge Raad 17 juni 1994, nrs. 8424 en 8425, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, RvdW 1994, 135 (Rabo/Sporting Connection; Barcum/Sporting Connection)

In dit artikel is aan de orde in hoeverre er bij de onderhandse executoriale verkoop bij een pandrecht bij de verzoekschriftprocedure die daarbij van toepassing is rechtsmiddelen open staan en hoe dit zich verhoudt tot het eigendomsrecht en het pandrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: april 1995

Archiefcode: AA19950283

Hoge Raad 17-06-1994 (ECLI:NL:HR:1994:ZC1401) zaaknummer: 8424, 8425

executoriale verkoop hogere voorziening onderhandse verkoop pandrecht rechtsmiddelen toestemming verzoekschrift

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie